Faragó Imre

tanszéki mérnök

Faragó Imre
email: farago@map.elte.hu
imor@map.elte.hu
honlap: 
http://mercator.elte.hu/~farago/
szobaszám: 7.54
ÓRAREND

OKTATOTT TÁRGYAK

Földtudományi BSc:
Térképi ábrázolás alapjai
Földrajzi nevek
Térképészeti földrajz (Kárpát-térség)
Térképészeti földrajz (Európa)
Tereptan
Tájékozódás és térképismeret (szakmai terepgyakorlat)

Térképész Msc:
Térképszerkesztés-tervezés 1.
Térképszerkesztés-tervezés 2. (Térképkiadványok)
Történelmi térképek szerkesztése

KUTATÁSOK

  • Magyar földrajzi nevek (helynevek) gyökerei, névadási alapok, a magyar helynevek történetisége és kapcsolata a szomszéd nyelvek névanyagával
  • 2012-től magyar földrajzi névi (tájnevek, víznevek) adatbázis szerkesztése
  • A középkori Magyarország településatlasza

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Térképkiadványok szerkesztése és menedzselése, térképi jelkulcsok és tematikák kidolgozása.
Térképszerkesztői munkacsoportok vezetése, térképkiadványok tervezése, terepi kartográfiai munkavégzés
2019-től a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság Kartográfiai Szakosztályának elnöke

Főbb publikációk:
2007: Középiskolai tankönyv-sorozat (író és szerkesztő) elkészítése a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola Kartográfia c. tantárgyának oktatásához
2014: Sokrétű térképészet, kartográfiai egyetemi tankönyv (író és szerkesztő) készítése (digitális tankönyv)
2016: Ber Bere Berény, avagy helynévadás a Kárpát-térségben (Fríg Kiadó)
2017: Helynévrégészet 1. (Fríg Kiadó)
2018: Helynévrégészet 2. (Fríg Kiadó)
2019: Életcserepek (első könyv) (Fríg Kiadó)
2020: Életcserepek (második könyv) (Fríg Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ:

Iskolák:
1982–1986 Varga Márton (akkor Asztalos János) Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, Térképész szakirány. Képesítés: középfokú térképész-földmérő
1987. szeptember–1992. június: ELTE Földtudományi szak, ELTE Térképész szak, hidrológus szakirány. Földrajz tanárszak. Képesítés: okleveles térképész.
1996–2000 Térképész Doktori Iskola, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék (2000-ben abszolutórium); phd téma: Tájábrázolás a kartográfiában

Munkahelyek:
1986. szeptember–1987. július: a Kartográfiai Vállalat 1. számú Szerkesztő Osztálya, szerkesztői munkakör.
1992. szeptember–1994. március: Katicom Kft., térképszerkesztő.
1994. március–1996. szeptember: az AGÁT Kft. Topográf Térképészeti Iroda, térképszerkesztő, oktatási falitérképek, autóatlasz és iskolai atlasz szerkesztése.
1996. szeptember–1998. július: Ábel Térképészeti Kft., térképszerkesztő, autótérképek, turistatérképek szerkesztése.
1998. július–2000. január: Kárpátia Térképműhely Kft. térképszerkesztő, „A Föld” világatlasz, turistatérképek, autótérképek szerkesztése
2000. január–2003. április: Indra Jagat Bt., térképszerkesztő, turistatérképek, iskolai falitérképek, iskolai történelmi atlasz szerkesztése
2003. április–2004. október: Térkép-Faragó Bt., térképszerkesztő, autótérképek, turistatérképek, történelmi atlasz, 136 térképoldalból álló világatlasz, szerkesztése.
2004. október– ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, tanszéki mérnök.

Érdeklődési kör:
magyar nyelv és őstörténet, Kárpát-térség tájrajza, természetjárás