BSc

Földtudományi Alapszak

Általánosságban a földtudományi alapszakról

Tanulmányi Hivatal

Alapszakos tanrend

Záróvizsga tételsorok

Közös földtudományi tételsor:

 1. A Naprendszer felépítése és a földtípusú bolygók jellemzése
 2. Az éghajlati rendszer elemei, a légkör és az óceán általános cirkulációs rendszere
 3. A légköri üvegházhatás, éghajlatunk múltja és lehetséges változásai
 4. A kőzetciklus, az üledékes folyamatsor és az üledékes kőzetek osztályozása
 5. A Föld alakja, térképi referenciafelületek és alkalmazásaik
 6. A Föld szerkezete és felépítése
 7. Lemeztektonika, hegységképződés, földrengések és magmatizmus
 8. A Kárpát-medence nagytájai, éghajlata és felszíni vizei
 9. Tematikus térképek a földtudományokban
 10. Földtudományi mérések és megfigyelések, adatbázisok, a geoinformatika alapjai

Térképész–geoinformatika szakirányos tételsor:

 1. A GNSS rendszerek felépítése, és egy választott rendszer/szegmens tételes ismertetése.
 2. A GNSS rendszerek elvi és gyakorlati pontossága, a méréseket befolyásoló tényezők és a lehetséges méréspontosítási technikák.
 3. A térképezés alapfelületei és az alapfelületi (pl. földrajzi) koordináták tulajdonságai. A geodéziai dátumok szerepe a térképészetben.
 4. A magyarországi és nemzetközi topográfiai térképművek vetületei.
 5. A magyar földrajzinév-adás gyakorlata a kezdetektől a modern névtárakig.
 6. A magyar földrajzi nevek helyesírásának elvei. Különbségek a magyar és a szomszéd nyelvek helyesírási gyakorlatában.
 7. A szintvonalas domborzatábrázolás kialakulása, alkalmazási lehetőségei a kartográfiában
 8. A domborzatábrázolási módszerek fejlődésének áttekintése. A ma használt módszerek bemutatása.
 9. A magyarországi katonai és polgári topográfiai térképészet áttekintése a II. világháborúig
 10. Napjaink állami topográfiai alaptérképei
 11. A térképi ábrázolás ismérvei – tárgyi és rajzi törvényszerűségek. A tematikus térképek háttértérképei.
 12. A tematikus ábrázolás típusai, alkalmazásuk a földtudományok (a földtan, a geofizika, a meteorológia és a geográfia) térképein
 13. Grafikus információk raszteres és vektoros tárolása, fontosabb állományformátumok.
 14. A színek használatának számítástechnikai és kartográfiai vonatkozásai.
 15. A vektoros térinformatikai rendszerek alapelvei és legfontosabb jellemzői.
 16. A raszteres adatmodell alapelvei és két fő alkalmazási területe (űrfotók, 3D-s terepmodellek), valamint ezek legfontosabb ismérvei.
 17. A térképi ábrázolás története a kezdetektől, a felvilágosodás korának térképészete, a kartográfiai fejlődése az I. világháborúig.
 18. A magyar polgári térképészet (a Lázár-térképtől az II. világháborúig)
 19. A tudományos térképezés a Kárpát-medencében az I. világháborúig
 20. A földtudományi tematikus térképezés fejlődése és hazai vonatkozásai az I. világháború után
 21. Jelentősebb térképi alapanyagok, források, térképgyűjtemények, adatbázisok, és felhasználási lehetőségeik.

Térképész specializáció (tanrend)

Kód Tantárgy Szemeszter Óra Kr. Ért. Előfeltétel Tantárgyfelelős
1 2 3 4 5 6 EA GY
4.A. Térképész specializáció, kötelező modul
ft4muhe0t17ea Műholdas helymeghatározás   x         2   3 K ft4muhe0t17ga Műholdas helymeghatározás Kovács Béla
ft4muhe0t17ga Műholdas helymeghatározás   x           2 3 Gyj     Kovács Béla
ft4foltr0t17ea Földi és térképi koordinátarendszerek     x       2   3 K ft4foltr0t17ga Földi és térképi koordinátarendszerek Gede Mátyás
ft4foltr0t17ga Földi és térképi koordinátarendszerek     x         1 2 Gyj     Gede Mátyás
ft4tal0t17ea Térképészet alapjai   x         2   3 K ft4tal0t17ga Térképészet alapjai Albert Gáspár
ft4tal0t17ga Térképészet alapjai   x           2 3 Gyj     Albert Gáspár
ft4folne0t17ea Földrajzi nevek     x       2   3 K ft4folne0t17ga Földrajzi nevek Gercsák Gábor
ft4folne0t17ga Földrajzi nevek     x         1 2 Gyj     Gercsák Gábor
ft4tefol0g17ea Általános természetföldrajz     x       2   3 K     Horváth Erzsébet
ft4gafol0g17ea Általános gazdaság- és társadalomföldrajz       x     2   3 K     Czirfusz Márton
ft4mogtf0g17ea Magyarország gazdaság- és társadalomföldrajza         x   2   3 K     Ballabás Gábor
ft4tkfol0t17ea Térképészeti földrajz (Kárpát-medence)       x     2   3 K     Irás Krisztina
ft4tkfoe0t17ea Térképészeti földrajz (Európa)         x   2   3 CK     Irás Krisztina
ft4tkfov0t17ea Térképészeti földrajz (Világ)           x 2   3 CK     Irás Krisztina
ft4domb0t17ea Domborzattan       x     2   3 K     Zentai László
ft4terept0t18ea Tereptan         x   2   2 K ft4folne0t17ea Földrajzi nevek Zentai László
ft4terab0t17ea Térképszerű ábrázolások        x     1   1 K ft4terab0t17ga Térképszerű ábrázolások  Gercsák Gábor
ft4terab0t17ga Térképszerű ábrázolások        x       2 2 Gyj     Gercsák Gábor
ft4topt0t17ea Topográfiai térképek (térképrendszerek, térképhasználat, tájékozódás)         x   2   3 K ft4topt0t17ga Topográfiai térképek (térképrendszerek, térképhasználat, tájékozódás) Albert Gáspár
ft4topt0t17ga Topográfiai térképek (térképrendszerek, térképhasználat, tájékozódás)         x     2 2 Gyj     Albert Gáspár
ft4tszab0t17ga A térképi adatábrázolás grafikai módszerei         x     2 2 Gyj     Irás Krisztina
ft4ttgeo0t17ea Tematikus térképek a geotudományokban           x 2   3 K ft4ttgeo0t17ga Tematikus térképek a geotudományokban Albert Gáspár
ft4ttgeo0t17ga Tematikus térképek a geotudományokban           x   2 2 Gyj     Albert Gáspár
ft4digka0t17ea Digitális kartográfia (alapismeretek)     x       2   3 K ft4digka0t17ga Digitális kartográfia (alapismeretek) Jesús Reyes
ft4digka0t17ga Digitális kartográfia (alapismeretek)     x         3 3 Gyj     Jesús Reyes
ft4gite0t17ea Geoinformatika a térképészetben           x 2   3 K ft4gite0t17ga Geoinformatika a térképészetben Irás Krisztina
ft4gite0t17ga Geoinformatika a térképészetben           x   2 2 Gyj ft1geoinf1t17ea Geoinformatika 1 Irás Krisztina
ft4tesza0t17ea Térképészeti számítások       x     1   2 K ft4tesza0t17ga Térképészeti számítások Gede Mátyás
ft4tesza0t17ga Térképészeti számítások       x       2 3 Gyj     Gede Mátyás
ft4trte1t18ga Térképrajz és -technológia 1.   x           2 2 Gyj     Gercsák Gábor
ft4trte2t17ga Térképrajz és -technológia 2.     x         2 3 Gyj ft4trte1t18ga Térképrajz és -technológia 1. Gercsák Gábor
ft4terto0t17ea Térképtörténet       x     2   2 K     Török Zsolt
ft4trgy0t17ea Térképtárak és -gyűjtemények     x       1   1 Hf     Albert Gáspár
összes kontaktóra   10 16 14 12 10 62  
összes kredit   14 23 19 15 13 84  
összes kollokvium   2 4 6 3 2 17  
4.B. Kötelezően választható tárgyak (teljesítendő 4 kredit)
ft4mult0t17ea Multimédia a kartográfiában       x     2   2 CK     Kovács Béla
ft4uxlx0t17ga UNIX/Linux     x         2 2 Gyj     Kovács Béla
ft2urkgya0g17ea Űrkutatás és gyakorlati alkalmazásai           x 1   2 CK     Ferencz Csaba
ft4taft0t17ea Tájfutó térképek helyesbítése           x 2   2 CK     Zentai László
ft4fofe0t18ea Kiberkartográfia: Földrajzi felfedezések az interneten         x   2   2 CK     Török Zsolt
ft4amok0t17ea Amerikai őskultúrák térképészeti emlékei           x 2   2 CK     Reyes Nunez José Jesús
ft4eszt1t17ga Térképesztétika 1.         x     2 2 Gyj     Szekerka József
ft4eszt2t17ga Térképesztétika 2.           x   2 2 Gyj     Szekerka József
ft4goog0t17ga A Google-Earth alkalmazása a földtudományokban     x         2 2 Gyj     Gede Mátyás
ft4glob0t17ga Glóbuszok digitalizálása         x     2 2 Gyj     Ungvári Zsuzsanna
összes kontaktóra     4 2 6 7            
összes kredit összesen 4 kredit teljesítendő              
összes kollokvium                        
4.C. Szakmai gyakorlat 
ft4szakgyt17za Szakmai gyakorlat (térképészet és geoinformatika)       x       2 2 Gyj     Zentai László
összes kontaktóra       2     2      
összes kredit       2     2      
5. Szakdolgozati szeminárium
szakdfttert17da Szakdolgozati szeminárium           x   2 10 Gyj     Zentai László
összes kontaktóra           2 2  
összes kredit           10 10  
ÖSSZESEN
összes kontaktóra   10 20 18 18 19 85  
összes kredit   14 23 21 15 23 100  
összes kollokvium   2 4 6 3 2 17