Felvételizőknek

Felvételizőknek

Felvételizőknek

Hogyan lehetek térképész?

Ahhoz, hogy térképész lehess, először a Földtudomány alapszakra kell benyújtanod a jelentkezésed a szokásos felvételi eljárásban. A jelentkezési lapot és a rendelkezésre álló egyéb dokumentumok másolatát a pontszámításhoz (pl. érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítványok, egyéb többletpontokat igazoló dokumentumok stb.) mellékelni kell. A később megszerzett dokumentumok (pl. többletpontokat igazoló dokumentumok) másolatának beküldési határideje a felvételi tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu oldalon található.

Az előzetes tanulmányok (kreditek) beszámítása a kreditátvitel szabályai alapján történik. A korábbi tanulmányok során megszerzett ismeretek (kreditek) beszámítását a kar Kreditátviteli Bizottsága – egyéni elbírálás alapján – dönti el.

Pontszámítás:
A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi eljárás során megszerzett pontszámuk alapján történik.
Az aktuális pontszámítás megtalálható a felvételi tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu oldalon.

Sikeres felvételi után a Földtudományi alapszakon az első félév végén választanak a hallgatók szakirányt (térképész és geoinformatikus). A Földtudományi alapszak képzési ideje 6 szemeszter, ennek sikeres teljesítése esetén földtudományi kutató válhat belőled. Ezután jelentkezhetsz a Térképész mesterszakra. Ha nem földtudomány alapszakot végeztél, akkor se kereseredj el! A rokon szakterületeken szerzett alapszakos diplomával is jelentkezhetsz a képzésre! Szinte minden évben érkeznek hallgatóink más szakterületekről, leggyakrabban például a földrajz, és a földmérő alapszakokról, de és más természettudományokat végzett hallgatók is sikeresen teljesítették már a mesterképzést. Ebben az esetben, néhány alapozó tárgy elvégzése is szükségessé válhat az alapszakról, amely segít megalapozni és elmélyíteni a tudásodat a térképészet témakörében.

Ha sikeresen teljesítetted a térképész mesterszakot, és szívesen kutatnál, publikálnál a témában, jelentkezz a doktori képzésünkre!

További információk és szakleírások találsz a honlapon a BSc, MSc, és PhD menüpontokban!

Hogyan lehetek geoinformatikus?

A képzés célja olyan geoinformatikai szakemberek képzése, akik megfelelő térképészeti, földrajzi és informatikai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek kartográfiai és geoinformatikai célú feladatok ellátására és koordinálására. Rendelkeznek a földrajzi adatok hagyományos és informatikai alapú kezeléséhez, feldolgozásához és megjelenítéséhez szükséges ismeretekkel, illetve felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A 2022. szeptemberében az Informatikai Kar által indítandó képzés sajátossága az, hogy az Informatikai Kar és a Természettudományi Kar együttműködésében valósul meg, alapvetően a földtudományi és a földrajz BSc-re, mint egyenes ági bemeneti képzésekre alapozva. Viszont a szak nagyon széles bemenete lehetővé teszi, hogy többek között a programtervező informatikus alapképzésről is fogadjunk hallgatókat.

A képzésben résztvevő intézetek, tanszékek szoros kapcsolatban állnak különböző geoinformatikát alkalmazó intézményekkel, cégekkel, így biztosított a hallgatók szakmai gyakorlati elhelyezése és a munkaerőpiaci sajátosságok megismerése.

Természetesen a leendő hallgatókat mindkét a képzésben részt vevő karon bevonjuk a geoinformatikai kutatás-fejlesztési projektekbe. Ezekben a projektekben igyekszünk folyamatosan megújuló, fenntartható kutatói csapatot felépíteni, utánpótlást merítve a tehetséges végzett alapszakosokból. Így mesterszakos hallgatóink a képzés során tudományos diákköri tevékenységet (TDK) is végezhetnek, valamint doktori képzésre is jelentkezhetnek.

 

MILYEN ISMERETEKET SZEREZNEK HALLGATÓINK?

A geoinformatikus szakma alkalmazhatósága széleskörű. Szakunk és képzettségünk neve is utal arra, hogy számos „geo” szakterület számára – mint például geológia, geofizika, olajipar, bányászat, földrajz – nyújt korszerű informatikai hátteret a szakmai adatok feldolgozására, nyilvántartására, megjelenítésére. A műholdas helymeghatározással, valamint távérzékeléssel kapcsolatos ismeretek a munkaerőpiac újabb szegmensét nyitják meg hallgatóink előtt. A geoinformatikus számos államigazgatási szakterület számára szolgáltat korszerű informatikai hátteret a törvényi szabályozásból eredő hatósági feladatok ellátására, mint például az ingatlannyilvántartás, környezetvédelem, természetvédelem, várostervezés, önkormányzati irányítás, közművállalatok, katasztrófavédelem és honvédelem. A versenyszférában is egyre nagyobb számban vannak jelen komplex ismeretekkel rendelkező geoinformatikai specialisták, különösen a vezetői döntéstámogató rendszerek területén, mint például a bankok, biztosító társaságok, társadalmi folyamatok elemzésével foglalkozó cégek (szociológia, politológia).

A geoinformatikus szakma több más szakmacsoporttal is rokonságban áll, mint például az alkalmazott informatika, földrajz, geodézia, térképészet. A térképészettel, geodéziával, földrajzzal a geoinformatika nagyfokú adatigénye, míg az informatikával az eszközkészlete (adatbázis-kezelés, grafikus megjelenítés, algoritmusok stb.) kapcsolja össze. Képzésünk jelentős részét e közös pontok felismerése és elmélyítése alkotja. Azonban éppen ez az összetettség az, ami megkülönbözteti a geoinformatikát a többi tudományterülettől: egy geoinformatikus számára a feldolgozandó tematikus adatok szintetizálása az elsődleges feladat.

További információk és szakleírások találsz a honlapon a BSc, MSc, és PhD menüpontokban!

 

Felvételi plakátok

Felvételi plakátok

0

/

0

0

/

0