TDK

 

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
Tudományos Diákkör (TDK)

Vezető tanár: José Jesús Reyes Nunez

Házi konferenciák és OTDK

 • A 2023. április 11-13 között megtartott Országos TDK Konferencia Fizika, Földtudomány és Matematika szekciójában​​​​​​​​​​​​​​

  • OTDK I. hely
   • Hajdú Edina: A Magas-Gerecse északi részének geoturisztikai értékelése. Természet-, örökség- és környezetvédelem tagozatban (témavezető: Pál Márton).
   • Katreiner Hédi: Gammadózis-teljesítmény térképezése drónra integrált sugárzásmérő szenzorral. Környezeti radioaktivitás tagozatban (témavezetői: Horváth Ákos, TTK és Kovács Béla).
  • OTDK II. hely
   • Magyari Mátyás: Erdély és a Részek településtára - A történelmi Erdély. Történeti- és politikai földrajz tagozatban (témavezető: Faragó Imre)
   • Sárközy Zsófia: Útvonal és időköltség tervezésének problémája terepi körülmények között. Távérzékelés és térinformatika tagozatban (témavezető: Albert Gáspár.
 • A 2021. március 29 és április 6 között megtartott 

  • Agrártudományi OTDK-n szerepel Takáts Tünde, doktoranduszunk a "Talajerózió vizsgálata egy hegylábi mezőgazdasági területen a Gerecse térségében" című dolgozatával.
  • Fizika, Földtudományok és Matematika OTDK Politikai-, történeti földrajz szekciójában Magyari Mátyás, MSc hallgatónk (a Babes-Bolyai Tudományegyetem színeiben) Bálint Aliz Kamilla társszerzővel III. díjat nyert a "Hevenesi-féle térképek névrajzi összehasonlító elemzése: Hevenesi-féle térképek névrajzi összehasonlító elemzése" című dolgozatával
 • A 2019. április 23 és 26 között megtartott XXXIV. Országos TDK Konferencia Fizika, Földtudomány és Matematika szekciójában Takáts Tünde és Pál Márton MSc hallgató vett részt. Pál Márton a Turizmusföldrajz tagozatában első helyezést érdemelt.

 • A 2018. december 6-ai Térképész Házi Konferencián bemutatott dolgozatok:

  • Pál Márton: "A geoturisztikai értékelés térbeli változékonyságának vizsgálata"

  • Takáts Tünde:"A Gerecse erdőborítottságának változása és hatása a talajpusztulás mértékére"

Térképész hallgatók díjai az Országos Tudományos Diákköri és Környezettudományi Diákkonferenciákon

Hallgató

Konferencia  adatai

Év

Dolgozat címe, témavezető

Elhelyezés

Huszár Szilvia

V. Országos Környezettudományi Diákkonferencia

1996

"Nagykovácsi általános rendezési térképe"

Klinghammer István

II.

Guszlev Antal

XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

2001

“Többnyelvű, interaktív Európa térkép”

Zentai László

II.

Biczó Dénes

VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

2002

"Budapest környezetvédelmi atlasza"

Draskovits Zsuzsa

II.

Takács Zoltán

XXVII. Országos Tudományos Diákkori Konferencia

2005

"A Lewis és Clark expedíció a térképein keresztül"

Jesús Reyes

Különdíj

Kovács Gábor, Lukovszki Viktor

XXIX. Országos Tudományos Diákkori Konferencia

2009

"Térinformatikai hátterű térképkatalógus"

Zentai László

Kiemelt dícséret

Ungvári Zsuzsanna

XXX. Országos Tudományos Diákkori Konferencia

2011

"Földgömbtérképek készítése digitális vetületi transzformációval"

Gede Mátyás

III.

Szigeti Csaba

XXXII. Országos Tudományos Diákkori Konferencia

2015

"Térképek olvashatóságának kvantitatív becslése"

Albert Gáspár

II.

Vörös Fanni

XXXIII. Országos Tudományos Diákkori Konferencia

2017

"Vulkáni salakkúpok geomorfometriai vizsgálata SRTM és Lidar adatok alapján"

Székely Balázs (Geofizikai és Űrtudományi Tanszék)

I. és különdíj

Gerzsenyi Dávid

XXXIII. Országos Tudományos Diákkori Konferencia

2017

"Gerecsei csuszamlásveszélyes lejtők lokalizálása tapasztalati változók alapján"

Albert Gáspár

III.

Pál Márton

XXXIV. Országos Tudományos Diákkori Konferencia

2019

"Csopak környékének geoturisztikai felmérése"

Albert Gáspár

I.

A tudományos és művészeti diákköri tevékenység (TDK)

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt hat évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység, a TDK.

A több évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként bontakozott ki hazánkban. Az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló, serkentő és demokratikus légkör iránt fogékony, tehetséges hallgatóknak az első tudományos sikerek élményét adja.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tiszteletet és alázatot, amelyek a legalapvetőbb kutatói tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA doktorainak, valamint a rendes- és levelező tagjainak névsorát, és írásos bemutatkozásukat megnézzük. Ekkor kiderül, hogy szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal vannak olyanok, akik ma is TDK-témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységet segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek, vagy az OTDT egyéb rangos kitüntetéseinek birtokosai.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az oktatásért felelős minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezen kívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.

forrás: http://www.otdt.hu/

HU