HÖK

ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szeretnél belépni a hallgatói önkormányzatba? Már megtetted: az Egyetem valamennyi hallgatója automatikusan tagja a hallgatói önkormányzatnak is.

A hallgatói önkormányzatok elsősorban a hallgatók érdekképviseletét látják el különféle (tanulmányi,térítésekkel  és juttatásokkal kapcsolatos, fegyelmi stb.) ügyekben, emellett a hallgatók számára történő különböző szolgáltatások szervezésében vesznek részt (ilyen például a gólyatábor, gólyabál, egyéb rendezvények, kiadványok, egyes karokon nyomtatási, fénymásolási, számítógép-használati lehetőség stb.)

Az ELTE-n a hallgatói önkormányzati struktúra két szintű: Az első szinten a kari részönkormányzatok valamint a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat található. A kari részönkormányzatokba a karok hallgatói saját maguk, közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket. A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat a ELTE Kollégiumi Szolgáltató Központ bármely kollégiumával kollégiumi tagsági jogviszonyban álló hallgatóinak önkormányzati szervezete.  Az első szint részönokormányzataiból való delegálások révén jön létre az ELTE működését leíró dokumentumban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban szereplő egyetemi hallgatói önkormányzat, az ELTE HÖK.

Földtudomány BSC → TTK HÖK: https://ttkhok.elte.hu/
Térképész MSC → IK HÖK: https://ikhok.elte.hu/

Az ELTE HÖK a részönkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet (kari szinten ezt értelemszerűen a kari önkormányzatok teszik meg),illetve szakmailag is segíti a részönkormányzatok működését. A hallgatói önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében.

Az ELTE-n az egyetemi, illetve a kari döntéshozó testületekben, a szenátusban és a kari tanácsokban is egynegyedes illetve egyharmados részvétellel bírnak a hallgatói képviselők, ami nagy felkészültséget, tájékozottságot igényel részükről és egyben nagy felelősséggel is jár. Ezek a testületek hozzák ugyanis meg az összes, az egyetemet érintő stratégiai fontosságú döntést, a személyi kinevezésektől kezdve a költségvetés és a különböző intézményi szabályzatok elfogadásán át egészen a kitüntetések jóváhagyásáig. A hallgatói képviselők természetesen nem csak a döntéshozatalban, hanem a döntés-előkészítésben is részt vesznek.

Az ELTE HÖK az érdekvédelmi feladatok mellett egyéb tevékenységeket is ellát, így összegyetemi rendezvények szervezésében vesz részt, működteti az  ELTE Online egyetemi hírportáltitthoni és külföldi ösztöndíjakat, pályázatokat kutat fel és hirdet meg, ezen kívül igyekszik folyamatosan bővíteni tevékenységét a hallgatói szolgáltatások körében.

  • ELTE Hallgatói Önkormányzat
  • 1088 Budapest, Múzeum körút 4., A épület alagsor -160-as terem
  • iroda@ehok.elte.hu
  • +36-(1)- 411-6500 / 8256 mellék

forrás: http://ehok.elte.hu/nu/index.php/rolunk/