Térképészeti alapismeretek oktatása három országban

Térképészeti alapismeretek oktatása három országban

Térképészeti alapismeretek oktatása három országban: Azerbajdzsán, Egyesült Arab Emírségek és Magyarország

Év: 2019

Résztvevők: Reyes Nunez José Jesús – Nargiz Safaraliyeva (Zürich Egyetem, doktorandusz hallgató) – Naeema Al Hosani (Egyesült Arab Emírségek Egyeteme, Földrajzi Tanszék vezetője)

A kutatás fő célja, hogy röviden ismertessük milyen módszereket és gyakorlati megoldásokat alkalmaznak a térképészeti alapismeretek oktatása során mind a három ország általános és középiskoláiban. A kutatás alapját elsősorban a földrajzhoz kapcsolódó tankönyvek, munkafüzetek és iskolai atlaszok tanulmányozása képezte, de Magyarország esetén más tantárgyakban használt tankönyvekre is kiterjedt. Először rövid történelmi áttekintést adtunk a térképészeti alapismeretek tanításáról mind a három országban.  Ezt követően jellemeztük a térképészeti alapismeretek oktatásának jelenlegi gyakorlatát, hogyan és mely osztályokban tanulhatják a diákok ezeket az ismereteket. Részletesebben kerültek bemutatásra azok a módszerek és megoldások, amelyek véleményünk szerint leginkább fel tudják ébreszteni a diákok érdeklődését a térképek és használatuk iránt. Ezekkel együtt leírtuk azokat az érdekesebb, innovatívabb és egyedibb gyakorlatokat, amelyeket az adott ország tankönyveiben meg lehet találni. Külön hangsúlyt kaptak a több szakterületet átfogó, interdiszciplináris oktatási tevékenységek, például a térképekkel kapcsolatos ismeretek elsajátítása vagy gyakorlása nem földrajzi jellegű tantárgyakban, az új technológiákon alapuló gyakorlatok bevezetése és az iskolai atlaszok használatát javasló gyakorlatok különböző tantárgyakban. Befejezésül, bemutatásra kerültek a három országban alkalmazott megoldások közötti különbségek és hasonlóságok, kiemelve pozitív hatásukat az oktatási tevékenységre.

Az eredmények angol nyelven jelentek meg az „International Journal of Cartography” szakfolyóiratban (2-3. szám, 5. kötet, 2019). A cikk címe: „Teaching basic map concepts in three countries: Azerbaijan, Hungary and United Arab Emirates”.

 

Térképészeti alapismeretek oktatása három országban: Azerbajdzsán, Egyesült Arab Emírségek és Magyarország

Térképészeti alapismeretek oktatása három országban: Azerbajdzsán, Egyesült Arab Emírségek és Magyarország

0

/

0

0

/

0