Szertár.elte.hu

– Újragondolt régi játékok

Szertár.elte.hu

Szerzők: Irás Krisztina, Ungvári Zsuzsanna

Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézeténe Térképtára több, a 20. század első feléből származó, német nyelvű taneszközt őriz. Ezek a tárgyak eredeti formájukban már nincsenek használatban, tartalmuk némiképp elavult, és annak ellenére, hogy elsődleges feladatuk a könnyed szemléltetés, egy időre a feledés homályába merültek. A digitális lehetőségek napról napra bővülő eszközkészlete azonban lehetőséget kínál arra, hogy a jelenkor vizuális elvárásainak megfelelően újraalkossuk az átadni szándékozott tartalom megjelenítését. E munkálatoknak elengedhetetlen része a lexikális információ szükség szerinti aktualizálása.

A Szertárban jelenleg három eszköz modern mása érhető el: a Napmutató, az Európa-kerék és az Összehasonlító időtárcsa.

Az eszközök digitális újraalkotásakor megőriztük jellegzetes kialakításukat, de a legfontosabb szempont a háttérben működő adatbázisok és a látványt meghatározó vektorgrafika könnyű szerkeszthetősége volt. Ennek érdekében a weboldal interaktivitását JavaScript kliensoldali szkriptnyelvvel oldottuk meg, a leíró adatok adatbázisában PHP szerveroldali szkriptnyelv segítségével végezzük a lekérdezéseket, az egyes eszközök rajzolata pedig SVG (Scalable Vector Graphics) grafikai elemekből épül fel.

Látogassa meg a honlapot,ahol részletesen bemutatjuk ezeket az eszközöket: http://szertar.elte.hu

A Szertár.elte.hu képei

A Szertár.elte.hu képei

0

/

0

0

/

0