Megalakult a Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet

Megalakult a Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet
10/09

2020. október 09.

10/09

2020. október 09. -


A kar szervezeti átalakulása azt jelenti, hogy az oktatási, kutatási tevékenység ezentúl elsősorban intézeti keretekben valósul meg. A karon négy intézet jött létre: az Informatikatudományi, a Térképtudományi és Geoinformatikai, a Egyetemi-Vállalati Együttműködési és az eddig is ebben a formában létező Savaria Műszaki Intézet,
A Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet feladata a térképészeti és a geoinformatikai ismeretek magas szintű oktatása mindhárom képzési szinten, valamint a tudományterületen nemzetközileg is jelentős kutatási tevékenység végzése. Az intézet az oktatási, kutatási feladatkörét intézeti tanszékek kialakítása nélkül, egységes szervezeti rendben végzi. Az intézet vezetésére Zentai László pályázott. Így október 1-jétől intézetigazgatóként irányítja a szervezeti egység tevékenységét.